Anonimiseren

Sinds de invoering van de AVG-wet zijn organisaties verplicht om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Dit betekent dat bijvoorbeeld BSN-nummers, mailadressen of NAW-gegevens moeten worden afgeschermd. Hoe zorg je er als organisatie voor dat je omvangrijke dossiers als WOB-verzoeken zo efficiënt en kwalitatief mogelijk anonimiseert?

 

Waarom anonimiseren met OCTOBOX?

Met OCTOBOX Anonimiseren verwijder je eenvoudig specifieke gegevens en anonimiseer je automatisch grote hoeveelheden documenten. Het unieke concept van OCTOBOX Anonimiseren zorgt er voor dat dossiers van vele duizenden documenten razendsnel worden verwerkt. Doordat het ‘aflakken’ grotendeels automatisch gebeurt, worden doorlooptijden korter en  voorspelbaar. Hierbij zijn complexe functies zoals het vastleggen van tijdslijnen en het ontdubbelen van documenten standaard voorhanden.

Met de OCTOBOX-software worden de verschillende soorten dossiers en documenten, zoals WABO-dossiers, gevoelige beleidsdocumenten en persoonskaarten binnen één omgeving geanonimiseerd. Hierdoor reduceren de beheerkosten sterk. Tenslotte verwerkt OCTOBOX digital born– en gescande documenten, emailberichten en bijlagen met gemak door elkaar.

 

Diverse mogelijkheden

Wat maakt OCTOBOX Anonimiseren uniek?

  • Flexibele keuzes: Van te voren instellen wat automatisch geanonimiseerd moet worden
    of met een validatiescherm handmatig teksten en gebieden selecteren.
  • Verschillende input: Van grote bulk tot een 
enkel document, complexe samenstelling
 van data en automatische herkenning 
van documenttypes.
  • Multidocument: Met één druk op de knop in meerdere documenten wel/niet selecteren wat geanonimiseerd moet worden.
  • Werken met bibliotheken: blacklist (welke woorden mogen niet zichtbaar zijn?) of whitelist
    (welke woorden moeten zichtbaar blijven?).
  • Automatische identificatie invullen: voeg automatisch de reden van anonimiseren toe (grondslag).

 

Download de flyer

 

Benieuwd naar wat OCTOBOX voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag via ons contactformulier vrijblijvend naar de mogelijkheden!